Хигиена и нега

Хигиена и нега

Капење и туширање – 5 минути со средство со неутрален ph фактор